Fabricant de fenêtres et portes sous système VEKA

polski angielski niemiecki francuski
Szukaj

dotacje

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany jest projekt:

Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie nowego produktu oraz nowej usługi wiedzochłonnej.

W wyniku realizacji projektu fabryka okien poszerzyła dotychczasową ofertę sprzedażową o:

 

dotacje

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany jest projekt:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki okien Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera
poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii.

W wyniku realizacji projektu fabryka okien poszerzyła dotychczasową ofertę sprzedażową o:

 

dotacje

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 06.06.2012 R.

ZOBACZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 07.05.2012 R.

ZOBACZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 07.05.2012 R. DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA CRM

 

W wyniku realizacji projektu "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki okien Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera
poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii." beneficjent biorąc pod uwagę głównę kryterium: cena,
wybrał ofertę firmy Elumatec Polska Sp. z.o.o.

 

INFORMACJA

W związku z przeprowadzoną procedurą wyboru dostawcy w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zakupu urządzeń stanowiących przedmiot realizacji projektu (Zgrzewarka dwugłowicowa, Czyszczarka naroży) pn. Wzrost konkurencyjności Zakładu Handlowo-Usługowego OKBUD Jolanta Wojtera poprzez zakup ciągu technologicznego umożliwiającego zaoferowanie produktu oraz nowej usługi wiedzo chłonnej, Beneficjent informuje, iż dokonał wyboru oferty firmy ELUMATEC POLSKA Sp. z o.o.

W przeprowadzonej przez Beneficjenta procedurze wyboru dostawcy brali udział:

  1. JUNGET Sp. z o.o.
  2. ELUMENTEC POLSKA Sp. z o.o.
  3. GK - PRODUCT s.c.

Największą liczbę punktów otrzymała firma ELUMATEC POLSKA Sp. z o.o.

Uzasadnienie: przedstawiona przez firmę ELUMETEC POLSKA Sp. z o.. oferta jest najkorzystniejsza pod względem stawianych kryteriów. Ocena została dokonana na podstawie porównania ofert, nadesłanych przez poszczególne firmy. Szczegółową informację nt. przyznanych punktów poszczególnym ofertom można uzyskać osobiście w siedzibie spółki lub mailowo.

 

okbud.pl - Okbud posiada filie w takich miasta jak: Bełchatów, Częstochowa, Działoszyn, Kępno, Kłobuck, Olesno, Ostrzeszów, Pajęczno, Wieruszów.
Siedzibą firmy jest Wieluń.
facebook
telefon 34 317 33 57 Kłobuck
telefon 728 933 256

telefon 43 843 37 05 Wieluń
telefon 728 933 253
telefon
Nom et prénom:
E-mail:
Telephone:
Lieu:
Sujet de votre e-mail:
formularz